Panthera Norge

Panthera Norge AS er leverandør av tekniske hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi distribuerer bl.a. Panthera rullestoler, som er førstevalget for mange aktivbrukere i Norge. I tillegg jobber vi med ryggsystemer, sitteputer og drivaggregater. Bedriften ønsker å være en bidragsyter for å gi rullestolbrukere en bedre hverdag, og vi har faglig dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen fagfeltet. Panthera Norge er en del av Permobil.

Panthera

Aktivrullestoler til voksne og barn. Vi har høy fokus på gode kjøreegenskaper, lav vekt, kvalitet og brukervennlighet. Det som gjør Panthera rullestolen unik er svært lav vekt, konstruksjonen av stiv ramme, justert tippepunkt og forbedrede hjul. Dette gir rullestolen optimale kjøreegenskaper, og brukeren blir blant annet mer bevegelig, selvstendig og aktiv.

V-trak

Lette og komfortable rullestolrygger. De er utviklet med tanke på barn og voksne som sitter lenge i rullestol. Enestående komfort med dynamisk støtte. V-trak passer alle typer rullestoler og arbeidsstoler.

Varilite & Inserto

Rullestolputer med optimal tykkavlastning. Lav vekt, enkel tilpasning og flere valgmuligheter innen de ulike modellene. Har meget stabil sitte- og forflytningsflate.

SmartDrive

SmartDrive er et lettvekts drivaggregat for manuelle rullestoler som hjelper brukerne med å kjøre opp bakker og ramper, samt tilbakelegge lange avstander uten store anstrengelser.

 

Bærekraftsmål for Panthera Norge

For å nå bærekraftsmålene kreves det forsterket samspill mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn.Panthera Norge stiller seg bak FNs 17 mål for bærekraftig utvikling og arbeider for å realisere målene i og utenfor egen verdikjede. Ut fra de fem temaene som er vurdert som mest vesentlige, er følgende bærekraftsmål pekt ut som særlig relevante for Panthera Norges virksomhet:

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og mål tre inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene. I vårt arbeid, med våre produkter og vår kompetanse er vårt hovedfokus å forebygge sekundærlidelser for mennesker med funksjonsnedsettelse.

I Panthera Norge er vi enige om at arbeidet mot en bærekraftig framtid blir vanskelig dersom den ikke inkluderer alle mennesker, uavhengig av rase, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne og muligheter. Bærekraftmål 10 er derfor en viktig pilar for vårt samfunnsansvar med fokus på å redusere ulikhet i og mellom land. Panthera Norge er sammensatt av en gjeng flotte ansatte med ulike etnisiteter, samt at flere av oss er rullestolbrukere.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Panthera Norge vil utfordre våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Vi stiller klare forventninger ovenfor leverandører, samarbeidspartnere og egne investeringsbeslutninger. Vi skal begrense egne utslipp. Alle våre Panthera-produkter blir produsert i Sverige, dermed unngår vi lange transportetapper og har kontroll over produksjonsforholdene.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

I vårt bærekraftsarbeid skal vi se til etablerte og anerkjente ordninger både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal legge til rette for kunnskapsdeling i bærekraftsarbeidet mellom ansatte og vi skal samarbeide med Grønt punkt, NAV og andre relevante institusjoner eller selskaper for å bidra til at vi sammen når bærekraftsmålene. Panthera Norge er sertifisert, har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller miljøstandarden ISO 14001.

VÅRT VERDIGRUNNLAG

↓