Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Panthera Norge AS («vi», «oss», «vår» eller «vårt») samler inn og bruker (behandler) personopplysninger i virksomheten vår. Panthera Norge AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandlingen.

NB! Det er ikke, under noen omstendigheter, lov til å kopiere noe innhold fra denne personvernerklæringen.

Vår kontaktinformasjon er:
Panthera Norge AS
Org.nr.: 995 824 841MVA
E-postadresse: post@panthera.no

Rettighetene dine

Hvis du vil benytte deg av en av dine rettigheter, kan du sende oss en e-post på kontor@panthera.no. Du har krav på svar så raskt som mulig, og senest innen 30 dager. Les mer om alle rettighetene dine på Datatilsynets sider.

● Innsyn i og retting av egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, og be oss om å rette  opplysninger som ikke er riktige.
● Sletting eller begrensning: I noen situasjoner kan du be oss om å slette og/eller begrense behandlingen av opplysninger om deg selv.
● Protestere mot en behandling av personopplysninger: Dersom vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av berettiget interesse, har du rett til å protestere på det.
● Dataportabilitet: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
● Du kan klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Vi håper at du vil si ifra direkte til oss først, så vi kan prøve å løse saken for deg på en god måte.

Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om:
● Kunder
● Brukere
● Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
● Besøkende på nettsiden
● Jobbsøkere
● Ansatte
● Tidligere ansatte

Hvordan vi samler inn personopplysninger

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss. For at vi skal kunne levere produkter eller tjenester trenger vi imidlertid en rekke opplysninger fra deg, for å kunne gjennomføre handelen. Vi verken leier, kjøper eller selger personopplysninger fra/til andre. Vi bruker ikke automatiserte avgjørelser eller profilering i behandlingen av personopplysningene dine.

Vi behandler personopplysninger når noen:
● inngår en avtale med oss om kjøp av produkter/tjenester
● sender oss e-post, SMS, sosiale medier eller annen korrespondanse
● melder seg på nyhetsbrev
● melder seg på arrangementer (kurs, foredrag m.m.) i vår regi, gratis og betalte
● bruker nettsiden vår (jfr. avsnittet om informasjonskapsler)
● sender inn en henvendelse via kontaktskjema på nettsiden vår

Kategorier av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger etter følgende behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1:

a) «samtykke»: når du selv har gitt oss ditt samtykke
b) «avtale»: for å kunne oppfylle en avtale som du er part i, eller for å kunne gjennomføre tiltak på din forespørsel, før vi inngår en avtale
c) «rettslig forpliktelse»: for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse
f) «berettiget interesse»: for å kunne ivareta en berettiget interesse, som vi mener veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern

Vi behandler personopplysninger knyttet til:

Henvendelser fra deg (inkl. kommunikasjon, support, kundeservice m.m.)
Når du henvender deg til oss via nettsiden, på e-post, via telefon (anrop, tekstmelding) eller sosiale medier, behandler vi personopplysninger. Avhengig av hvor og hvordan du sender oss melding, kan dette være kontaktinformasjon, IP-adresse og øvrige opplysninger du velger å sende til oss.
Formålet er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle vi mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle vi mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav.
Vi går gjennom, arkiverer og sletter henvendelser etter behov, men ikke sjeldnere enn annethvert år. For å ivareta en eventuell historikk og logikk i kommentarfeltet, slettes ikke kommentarer systematisk. Henvendelser vi er pliktig til å oppbevare, som dokumentasjon i forbindelse med en reklamasjon-/klagesak, lagres til fristen for å reklamere/klage er utløpt (to eller fem år). Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Kjøp av produkter og tjenester
Når du kjøper produkter og tjenester fra oss, behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.
Formålet er å kunne levere produkter og tjenester til deg etter bestilling/kjøp, og for ha en historikk over solgte produkter og tjenester. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) avtale, eller c) rettslig forpliktelse. Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Jobbsøking og ansettelser
Når du søker på jobb hos oss behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon, CV og andre opplysninger vi trenger for å kunne vurdere søknaden din. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) avtale, og eventuelt artikkel 9 nr. 2 b) og h) dersom søknaden din inneholder særlige kategorier personopplysninger. Opplysningene lagres så lenge det er relevant for formålet, og slettes deretter.
For ansatte behandler vi personopplysninger som nevnt over, i tillegg til opplysninger som er nødvendig for å kunne utbetale lønn og ellers administrere arbeidsforholdet. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), og eventuelt artikkel 9 nr. 2 b) og h) ved særlige kategorier personopplysninger. Opplysninger om ansatte slettes som hovedregel når arbeidsforholdet opphører, med mindre særlige grunner (som tvist om oppsigelse, avskjed eller annet) gjør det nødvendig å oppbevare dem lenger. Opplysninger knyttet til lønnsadministrasjon oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Arrangementer

Når du deltar på gratis arrangementer hos oss behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon. For betalingsarrangementer samler vi i tillegg inn bestillings- og betalingsinformasjon. Formålet er å kunne tilby kunder og brukere relevante kurs og foredrag. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) samtykke eller b) avtale. Opplysningene oppbevares inntil du trekker samtykket ditt tilbake og eventuelt ber om at de blir slettet, eller, ved avtale, inntil fem år etter reglene i bokføringsloven.

Bruk av nettsiden
Når du bruker nettsiden vår behandler vi personopplysninger som IP-adresse og andre tekniske data, samlet inn via informasjonskapsler og analyseverktøy. Formålet er å gi deg en god brukeropplevelse, samt å utarbeide statistikk for å kunne forbedre og utvikle nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f). Les mer i neste kapittel.

Informasjonskapsler, analyseverktøy og retningslinjer for sosiale medier

En informasjonskapsel («cookie») er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Nedenfor beskriver vi hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy på nettsiden vår https://panthera.no, i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon, i den såkalte «cookieparagrafen»: 2-7 b Bruk av informasjonskapsler/cookies.

 

 

Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettsiden vår:

WordPress

 • wpSGCacheBypass: for hurtigbufring av nettsiden, slik at den laster raskere
 • comment_author_{HASH}: for kommentarfelt
 • comment_author_email_{HASH}: for kommentarfelt
 • comment_author_url_{HASH}: for kommentarfelt

 

 

Google Analytics

 • _ga: skille mellom unike brukere (2 år)
 • _gat: begrense antall forespørsler
 • _gid: skille mellom unike brukere (24 timer)

 

Facebook

 • fr: for brukere av nettsiden som er pålogget Facebook

 

Vi bruker Google Analytics for å spore adferd på nettsiden, som beskrevet i kapittelet over.

 

Skru av eller slette informasjonskapsler

Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere. Der kan du også lære mer om sikrere bruk av internett. Hvis du skrur av eller sletter informasjonskapsler kan du imidlertid endre brukeropplevelsen din på et nettsted, og noen ganger vil ikke tjenester på en nettside fungere hensiktsmessig lengre.

 

Retningslinjer for sosiale medier

Panthera Norge har aktive profiler på Facebook, Instagram, Messenger, LinkedIn og YouTube. Vi bruker sosiale medier for å holde deg oppdatert om oss og vår virksomhet, og for rekrutteringsformål. Hvis du velger å følge eller like våre sosiale profiler, kan dine personlige opplysninger (for eksempel ditt navn og det faktum at du er interessert i Panthera Norge) være synlige for andre som søker på dine personlige sosiale profiler.

 

Hvis du har samhandlet med våre sosiale profiler eller innhold vi legger ut, kan det hende at vi mottar personlige opplysninger om deg, som for eksempel (bruker)navn, profilbilde, hjemsted, e-postadresse, telefonnummer og kjønn (avhengig av dine egne innstillinger for personvern). Eksempler på samhandling med våre profiler er at du legger inn kommentarer på våre innlegg, lager et innlegg som besøkende eller sender oss en personlig melding.

Vi setter pris på tilbakemelding og kommentarer via sosiale medier, og vi modererer ikke kommentarer/innlegg fra våre følgere eller allmennheten før de legges ut. Vi krever imidlertid at alt som publiseres på våre profilsider, inkludert tilbakemelding fra våre følgere eller allmennheten, følger våre retningslinjer for sosiale medier. Vi vil, uten ytterligere varsel, slette kommentarer, innlegg eller tilbakemeldinger av ethvert slag som ikke følger våre retningslinjer.

 

Våre sosiale profiler bør være plattformer der alle skal føle seg velkommen og respektert. Vi ber derfor alle om å respektere følgende:

 

Språk – Ta hensyn, og ikke bruk grovheter.

Vis respekt – Vi aksepterer ikke kommentarer eller innlegg som plager, truer eller på annen måte viser mangel på respekt for andre.

Bilder og videofilmer – Bruk av bilder, videofilmer eller annet audiovisuelt materiell som er uanstendig eller viser mangel på respekt for andre tolereres ikke. Husk at du må ha godkjenning fra personer som kan bli gjenkjent i materiellet. Bilder og videofilmer av mindreårige er ikke tillatt uten foreldresamtykke.

Søppelpost – Vi er interessert i temaer som gjelder vår virksomhet. Søppelpost, inkludert markedsføring av andre profiler eller merkevarer, tolereres ikke.

Kommentarer, innlegg eller annet innhold som ikke respekterer disse betingelsene kan bli fjernet av oss uten ytterligere varsel. Alvorlige brudd på retningslinjene kan bli ytterligere fulgt opp.

I tillegg til våre retningslinjer henviser vi til de betingelser som gjelder plattformene for sosiale medier:

Facebook Tjenestebestillinger: https://www.facebook.com/terms.php

Instagram Bruksbetingelser: https://help.instagram.com/478745558852511

LinkedIn Brukeravtale: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

YouTube Tjenestevilkår: https://www.youtube.com/static?template=terms

Hvem vi deler personopplysninger med

For å kunne drive virksomheten vår, er vi noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

 • Databehandlere: leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på våre vegne (for eksempel for IT- og administrasjonstjenester, regnskap, skylagring, webhotell, utsendelse av e-poster og lignende)
 • Profesjonelle rådgivere fra bransjer som advokat, finans, regnskap, revisjon og forsikring
 • Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer
 • Offentlige myndigheter vi er pliktig å rapportere til

Vi krever at alle vi deler personopplysningene dine med, sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet, og etter kravene i personvernforordningen. Vi inngår databehandleravtale med alle leverandører.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

I noen tilfeller overføres personopplysningene dine utenfor EU/EØS, for eksempel der vi bruker leverandører utenfor EU/EØS til å behandle kundeopplysninger, for å tilgjengeliggjøre produkter og tjenester på nettsiden vår, for å muliggjøre betaling, for sikkerhet på nettsiden vår og ellers for å kunne drive virksomheten vår på en trygg og effektiv måte.

Overføring av personopplysninger til utenfor EU/EØS er kun tillatt til land EU-kommisjonen har godkjent, eller under nødvendige garantier etter personvernforordningen. Dette kan være Privacy Shield for leverandører vi bruker med tilhold i USA, bruk av EUs standardkontrakter, eller etter bindende virksomhetsregler. Dersom du vil vite hvilke leverandører vi bruker utenfor EU/EØS, og få tilgang til dokumentasjon av nødvendige garantier, kan du kontakte oss på e-post: kontor@panthera.no

Sikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll og sikkerhetskopiering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Vi tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte.

NB! Det er ikke, under noen omstendigheter, lov til å kopiere noe innhold fra denne personvernerklæringen.

↓