Hjulovertrekk

Smitteverntiltak for rullestolbrukere

Vi har 40% rabatt på hjulovertrekk ut juni 2020 til private kjøpere 카카오톡 프로필 사진. Hjulovertrekkene selges i pakke på 10 par. Frakt tilkommer.
Ta kontakt på post@panthera.no.

Les mer her

 

Videokonsultasjon

Trenger du hjelp til utprøving, tilpassing eller reparasjon så ta gjerne kontakt med oss Download the full hymn sheet music.

Vi er allerede godt i gang med videokonsultasjoner og har fått god erfaring med at denne type kontakt fungerer svært godt.

Ta kontakt med oss på tlf 90 24 55 55 eller på post@panthera.no 문자 이모티콘.

Koronavirus

Kjære kunder og samarbeidspartnere Download the file upon click!

Vi i Panthera Norge tar alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med utbruddet av Koronaviruset/Covid-19.

Vi følger retningslinjene gitt av myndighetene og Folkehelseinstituttet og foretar en løpende vurdering av nødvendige tiltak for å hindre smittespredning. Som aktør innen helsesektoren er sikkerheten til våre brukere, våre kunder og eget personale vårt fremste fokus. Vi vil derfor være svært restriktive i forhold til aktivitet utenfor våre kontorer. Det vil likevel være mulig å få hjelp fra oss, men det må avtales i hvert enkelt tilfelle. Vi fortsetter å levere produkter etter bestillinger fra NAV som før. Vår leveringssituasjon er fortsatt meget god. Vi har ingen forsinkelser på levering av produkter.

Vi kan kontaktes på telefon: 90 24 55 55 eller på e-post: post@panthera.no

Med vennlig hilsen
Panthera-teamet

↓