EASYSTAND EVOLV B  –  MANUELL STÅFUNKSJON

Hvem kan bruke EasyStand Evolv B ?
– Ungdom og voksne fra 122-208cm og opp til 150kg.
– Ungdom og voksne med Cerebral Parese, Spina Bifida.
– Ungdom og voksne med Muskel Dystrofi og ryggmargskader.

Hva er EasyStand Evolv B?
EasyStand Evolv B er et ståhjelpemiddel for brukere som har god armfunksjon og som ønsker å gå raskt og enkelt fra sittende til stående stilling og tilbake igjen. Ypperlig alternativ for paraplegikere.
EasyStand Evolv B kan utstyres med Glider funksjonsfront eller Mobil funksjonsfront.

Hvor skal EasyStand Evolv brukes?
–  Hjemme
–  Jobben
–  Skolen
–  Fritidsaktiviteter
–  Habiliteringssenter
–  Sykehus

Hvorfor skal rullestolbrukere stå?
– Forebygge senskader
– Fremme symmetrisk utvikling og vekst
– Kunne være på nivå med andre personer
– For å kunne gjøre aktiviteter med familien

Hvordan fungerer EasyStand Evolv B?
– Brukeren flytter seg over til EasyStand Evolv B i sittende stilling
– Fester knestopperene
– Løfter setet opp i ønsket stilling ved hjelp av pumpehåndtaket
– Flytter bordet til ønsket posisjon

↓