BANTAM E – ELEKTRISK STÅFUNKSJON

Hvem kan bruke Bantam?
– Barn fra 71-168 cm og opp til 90 kg.
– Barn med Cerebral Parese, Spina Bifida, Muskel Dystrofi o.a.

Hva er Bantam?
Bantam er ståhjelpemiddelet for barne- og ungdomsskolen. Bordet gir mulighet for å bruke Bantam som pult både i sittende og stående stilling! Spesialisert seteløsning for god støtte i alle retninger fra sittende til stående stilling.

NY fantastisk funksjon  –  Nå kan du velge om barnet skal gå fra sittende til stående eller fra liggende til stående stilling.
Bantam er justerbart og vil vokse med barnet i flere år. Stort utvalg av tilbehør for å hjelpe barn med ulike funksjonshemminger.

Hvor skal Bantam brukes?
– Hjemme
– På skolen
– Habiliteringssenter
– Sykehus

Hvorfor skal barnet stå?
– Forebygge senskader
– Fremme symmetrisk utvikling og vekst
– Kunne være på nivå med andre barn
– For å kunne gjøre aktiviteter med familien

Hvordan fungerer Bantam?
– Flytt barnet over til Bantam i sittende eller liggende stilling.
– Flytt bordet til ønsket posisjon og fest beltene.
– Løft opp i ønsket stilling.

↓