LÄTTAT LYFT

Lätta Lyft plasseres i rullstolen med etiketten på ryggens utside. Da er selen på plass og det er enkelt for dem som løfter å gripe i de fire håndtakene på Lätta Lyfts utsider.

BADESELE

Med Lätta Lyft, badesele blir løftene inn og ut bassenget enklere

↓